Positive tendenser trods underskud på 1,4 millioner kroner i 2023

Efter en ny økonomisk aftale med Ringkøbing-Skjern Kommune tidligere på året, har kulturcenterets repræsentantskab nu godkendt regnskabet for 2023. Et år, der endte med et underskud på 1,4 millioner kroner. Underskuddet til trods er der mange positive aspekter, vi kan tage med os på den videre rejse.

Et udfordrende år

Regnskabet for 2023 rummer mange fortællinger om den situation, vi i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter befinder os i. På den ene side er det lykkedes at øge omsætningen betragteligt. Faktisk var omsætningen på 30 millioner kroner højere end nogensinde før – og 6,465 millioner kroner bedre end i 2022. Samtidig viser de forskellige afdelinger i kulturcenteret isoleret set en positiv drift.

Men vi er tynget af en stor gæld (43 millioner kroner i alt) og dermed høje afdrag og renter. Kombineret med helt almindeligt vedligehold, forsikringer og tvungne serviceaftaler for vores 18.000 kvadratmeter under tag, betyder det, at vi skal sætte 9 millioner kroner af – før vi overhovedet tænker på løn, indkøb af materialer, udvikling og den slags. Groft sagt er vores konto 9 millioner kroner i minus, når kalenderbladet vender fra den 31.12 til den 1.1.

”Vi har øget vores omsætning og indtjening betydeligt, og vores aktivitetsniveau er højere end nogensinde før. Vi har samtidig et hold af dygtige og engagerede medarbejdere, men når vi har udgifter på 9 millioner kroner til bare at holde kulturcenteret åbent, så er det desværre ikke nok. Så vi har stadig meget arbejde, der skal gøres,” forklarer Morten Lerke, direktør i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Årsager til underskuddet

De høje, faste udgifter er blandt årsagerne til, at vi atter må se tilbage på et år med underskud. I 2022 lå underskuddet på 3,5 millioner kroner, så selv om det ikke er tilfredsstillende med et minus på 1,4 millioner i 2023, så er det gået i den rigtige retning. Vi havde budgetteret med et overskud, men det lykkedes ikke at realisere.

Udover renteudgifter og afdrag (over 3 millioner kroner alene!) har de høje priser på materialer og indkøb generelt påvirket os meget. Vi har justeret priserne på mange områder, men det har ikke været nok til at dæmme op for underskuddet. Vi har stået overfor uforudsete udgifter til drift og vedligehold – så udover i forvejen at have mange faste omkostninger, så var vi hårdt ramt på den front. Det lykkedes heller ikke at komme i mål med en ny driftsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune.

Vores aftale med Remisen Skjern viste sig desværre ikke at være nogen god forretning. For nogen af parterne. Vi havde budgetteret med et overskud på samarbejdet, men i stedet kostede det os penge. Derfor er det også i enighed, at vi har opsagt samarbejdet.

”Samarbejdet med Remisen har som andre ting fyldt meget i medierne. Vi har hele tiden haft en tro på, at vi i fællesskab kunne skabe en bæredygtig forretning, men det har desværre ikke været tilfældet. Vi må også indse, at vi hver især havde forskellige forventninger til samarbejdet, så derfor var vi også enige om at samarbejdet skulle ophøre,” fortæller Jørgen Thomsen, bestyrelsesformand for Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Lønudgifterne og trykket fra medierne

Ingen er i tvivl om, at vi i foråret 2024 har været udsat for et stort tryk fra medierne. Som kommunens største idræts- og kulturcenter er vi vant til den slags – og kan håndtere presset.

Da vi i forbindelse med regnskabet for 2023 var nødt til at sikre os, at vi kunne overleve på længere sigt, valgte vi derfor ikke at kommentere på nogen af de mange historier, der var om Ringkøbing-Skjern Kulturcenter i den lokale og regionale presse. Det har givet anledning til, at nogle af de påstande og antagelser, der har været, har kunnet stå uden modsvar – og berigtigelser. Det var prisen for at kunne gå de rigtige veje.

En af de udgiftsposter, vi har været kritiseret for, er vores udgifter til løn. Og lønsummen er ganske rigtigt steget i løbet af 2023. Med 1,2 millioner kroner.

Denne øgede udgift har været en væsentlig faktor for, at vi har øget vores omsætning så meget, som vi har. Så den ekstra udgift har været det hele værd. Samtidig er det blevet opfattet, som om alle pengene er brugt i administrationen. Det er ikke korrekt. Stigningen er fordelt over hele huset – og det er klart, at når vi har mere travlt, så skal der bruges flere timer på at afvikle vores aktiviteter.

Højt aktivitetsniveau

Ser man på vores enkelte forretningsområder, så giver langt de fleste af dem isoleret set et driftsoverskud. Deler man alene op på kommerciel og ikke-kommerciel, så må vi dog sande, at den ikke-kommercielle del er udfordret.

Vi oplevede, at foreningernes behov for tider i hallerne var mindre, og det betyder virkelig noget for vores økonomi. Derfor er det utroligt vigtigt for os, at vi hele tiden er opmærksomme på at få nye aktiviteter i vores haller. Efter årsskiftet har vi dog allerede kunnet mærke, at foreningslivet er begyndt at have det bedre.

I den kommercielle del af forretningen har vi vores hytter og værelser. Danhostel Skjern, hvor historierne har været, at den investering (i 2022) giver os et ekstra tab. Det er ikke korrekt. I 2023 leverer vores hytter et fint resultat. Og sådan er billedet generelt for vores afdelinger. Vores køkken giver overskud. Det samme gør Café B – og så videre.

”Vi afvikler et rekordstort antal møde- og konferencedage og arrangerer fester for egnens store virksomheder. Vi ser rigtigt mange positive tendenser og har et center, der summer af liv,” lyder det fra bestyrelsesformand Jørgen Thomsen.

Vores nyetablerede Behandlerhus, hvor Skjern Fysioterapi i løbet af 2023 flyttede ind, er heller ikke en tabsgivende forretning for os. Den går i 0 – og det vil den altid gøre.

Generelt set har driften af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter det fint – men vi er tilbage ved de førnævnte faktorer, der virkelig tynger os.

Aftalen med Ringkøbing-Skjern Kommune

Da vi var i gang med regnskabet for 2023 stod det klart, at vi var nødt til at finde løsninger, der rakte længere ud i tiden end til næste kvartal eller endda næste måned. Den samlede gæld betød, at hjælp udefra var bidende nødvendigt.

”Jeg er helt sikker på, at alle os, der enten er eller har været ansat i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter til en hver tid har gjort alt, hvad er var muligt for at skabe et økonomisk bæredygtigt kulturcenter. Men gælden er bare blevet for stor til, at vi selv kan løse det,” siger direktør Morten Lerke om gældsprofilen.

Vi gik derfor i dialog med Ringkøbing-Skjern Kommune. Politisk blev det besluttet, at Ringkøbing-Skjern Kulturcenter fik en redningsbåd sendt ud med følgende elementer:

  • Forskud på vores kommunale tilskud for 2024
  • Eftergivelse af gæld på 5 millioner kroner
  • Et kommunalt lån på 4 millioner kroner, hvor afviklingen begynder i 2026

Så vi kan trække vejret – men står stadig foran en stor opgave. Vi skal arbejde hårdt for at nå vores mål og realisere vores budgetter, så vi ikke står med hatten i hånden igen i 2026. Indtil da får vi også afviklet mere og mere af den gæld, vi har. Derfor har vi en fast tro på, at vi kan fortsætte den meget positive udvikling, vi er i gang med. Vi lykkedes med rigtigt mange ting, men kan også se, at vi fortsat befinder os på en lang rejse med mange udfordringer undervejs.

På den rejse kan vi se, at der er stor opbakning til os som institution i lokalområdet. Det gælder både i forhold til repræsentantskabet og til alle de mange brugere og gæster, vi har i huset. En opbakning, der også har vist sig i form af en indsamling blandt det lokale erhvervsliv, der resulterede i 1,3 millioner kroner.

Stor lokal opbakning

”I den forgangne periode har vi heldigvis modtaget meget støtte og opbakning. Det er vi i bestyrelsen meget taknemmeligt for, og det har betydet meget for de ansatte i centeret,” siger Jørgen Thomsen, der er formand for bestyrelsen.

Den store opbakning har også vist på anden vis. Samtidig med dialogen med Ringkøbing-Skjern Kommune omkring en økonomisk aftale, der rækker et par år ud i fremtiden, har bestyrelsen stået for en indsamling hos det lokale erhvervsliv. En indsamling, der har resulteret i 1,3 millioner kroner, øremærket til udvikling af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

”Vi er virkelig taknemmelige overfor det lokale erhvervsliv, der har et ønske om at bakke op om den fortsatte udvikling af Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Stor tak til de virksomheder, der har bidraget,” understreger Jørgen Thomsen.