Skjern Bank forlænger samarbejdet med Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

I 1967 var Skjern Bank blandt de første lokale virksomheder til at købe en bandereklame i den nyopførte Skjern Hallen. I dag – 56 år senere – har banken og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter netop forlænget deres samarbejdsaftale med yderligere tre år.

”Vores fælles rejse går mange år tilbage i tiden – og vi er rigtig glade for, at vi netop har indgået en forlængelse af vort samarbejde for de kommende 3 år. Så vi fortsætter rejsen, så partnerskabet kan være med til at videreudvikle centret til stor glæde og gavn for brugerne og gæsterne,” fortæller Jørgen Dalgaard, marketingchef i Skjern Bank.

Aftalen vækker også glæde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Direktør Morten Lerke sætter stor pris på den lokale opbakning og kalder aftalen for historisk. Den giver mulighed for at dyrke endnu flere synergier og der vil i aftalens løbetid også være flere initiativer til glæde for hele byen.

”Det er glædeligt, at Skjern Bank efter så mange år  stadig ser værdien af at være engageret i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Og aftalens varighed viser os, at de også fremover vil være en aktiv del af udviklingen i og omkring Kulturcentret,” siger direktøren.

Udvikling i samarbejdet

Fra at være et traditionelt sponsorat har det tætte samarbejde med Skjern Bank udviklet sig til et egentligt partnerskab, der afspejles på mange måder. Lige fra logoer med samme grafik over synlighed på arbejdsbeklædning til at være en aktiv del af kulturklubben og have sit navnestrøg på både Skjern Bank Adademikollegium til Skjern Bank Arena.

”Vi er glade for de mange synergier, der danner ramme om en lang række aktiviteter, der harmonerer med bankens værdisæt. Vi er stolte over, at vi i Skjern og Ringkøbing-Skjern kommune kan have sådan et flot og alsidigt center, som appellerer til mange målgrupper, både i og udenfor kommunegrænserne,” siger Jørgen Dalgaard om det kontinuerlige samarbejde.

Alsidigheden er vigtig

Den alsidighed, Ringkøbing-Skjern Kulturcenter har i dag, ville ikke være mulig uden sponsorer og partnere som Skjern Bank. Derfor dyrker centeret også hele området med sponsorer og partnere endnu mere i fremtiden.

”Den lokale forankring er vigtig for os. Vi ønsker at være en aktiv del af erhvervslivet i kommunen og vi har med vores størrelse og antal besøgende, en unik og spændende platform,” forklarer Morten Lerke om arbejdet med sponsorater og partnere.

At den lokale forankring er vigtig, viser en anden ny aftale i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter.

Kulturcenteret kan nemlig også fortælle, at der netop er indgået en ny aftale med Skjern Håndbold.

”Samtidig med den forlængede aftale med Skjern Bank kan vi glæde os over, at vi også har en ny aftale med Skjern Håndbold på plads. Jeg glæder mig over, at Skjern Bank vælger at støtte så massivt op omkring sporten og kulturen i byen og jeg er overbevist om, at den nye aftale kommer alle parter til gode. Og jeg ved, at det også er noget hele kommunen kommer til at se og mærke,” lyder det afslutningsvist fra Morten Lerke.